algemene voorwaarden & disclaimer

algemene voorwaarden

 1. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.
 2. Bij inschrijving is de cursist verplicht het lesgeld te voldoen.
 3. Alle cursussen en workshops worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. Pawsitive is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus of workshop wegens onvoldoende deelname. Bij annulering wordt het betaalde lesgeld onmiddellijk gerestitueerd.
 4. De prijzen kunnen jaarlijks wijzigen.
 5. Bij bijzondere situaties (te bepalen door Pawsitive) wordt beslist over eventuele restitutie of verrekening.
 6. De cursist moet W.A.-verzekerd zijn voor zijn/haar hond.
 7. Personen jonger dan 18 jaar hebben de handtekening van de ouders c.q. voogd nodig voor de rechtsgeldigheid van de gesloten overeenkomst.
 8. Pawsitive is niet aansprakelijk voor schade, in materiële en immateriële zin.

algemene regels

 1. Iedereen die van de cursus gebruikt maakt, doet dit op eigen risico.
 2. De hond is voldoende ingeënt, deze wordt niet op het veld toegelaten, indien hij ziek is waardoor gevaar voor besmetting te vrezen valt. Hoogloopse teven worden op de cursus niet toegelaten.
 3. Voor de veiligheid van de hond wordt men met de volgende halsbanden niet op het veld toegelaten: slipketting, prikband of stroomband
 4. Is de cursist verhinderd, wordt dit voor de cursus meegedeeld aan Gesien, de cursist heeft geen recht op een vervangende les, als die mogelijkheid zich wel voordoet, kan daar uiteraard gebruik van gemaakt worden.
 5. Gedurende de lessen is de hond altijd aangelijnd; alleen na toestemming van de instructeur/trice mag de hond los.
 6. Iedere hond die een bedreiging vormt voor de gezondheid of welzijn van iedere andere hond of persoon mag uitgesloten worden van de activiteiten.
 7. De honden doen hun behoefte niet op het veld, ongelukjes worden direct opgeruimd.
 8. Honden moeten niet agressief zijn naar andere honden toe. De instructeur/trice bepaalt of een hond agressief is tijden de les. Een hond die agressief is, kan van het veld gestuurd worden.
 9. Als de cursist het veld, materiaal, het clubgebouw of andere eigendommen van de eigenaar van het veld opzettelijk beschadigt, wordt de cursus eenzijdig door Pawsitive opgezegd en wordt geen geld gerestitueerd.

verplichtingen

 1. Pawsitive werkt alleen met goed opgeleide en ervaren instructeurs.
 2. Bij het afzeggen van een les wordt zo mogelijk op een later tijdstip een vervangende les aangeboden. Is dit niet mogelijk, wordt het teveel betaalde lesgeld gerestitueerd.

disclaimer

Pawsitive, verleent u hierbij toegang tot pawsitive.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Pawsitive behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op pawsitive.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pawsitive.

beperkte aansprakelijkheid

Pawsitive spant zich in om de inhoud van pawsitive.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op pawsitive.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pawsitive.

In het bijzonder zijn alle prijzen op pawsitive.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op pawsitive.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pawsitive nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pawsitive.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pawsitive, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

colofon

teksten

Teksten zijn gemaakt door Gesien Broekhuijsen, eigenaar van Pawsitive. Gesien is tevens werkzaam bij Nearchus en ABC Antroposofie. Hieronder volgen de relevante links:

Nearchus
ABC Antroposofie
Hondencentrum Buddy
Kynologenclub Assen
Happy Tails

 

afbeeldingen

Afbeeldingen zijn gemaakt door Gesien Broekhuijsen, LvW fotografie (Linda van Weers), Pawsitive, en vele anderen. Hieronder volgen de relevante links:

LvW fotografie (Linda van Weers)
Pawsitive

copyright

Teksten en fotografie op de website van Pawsitive (domein pawsitive.nl) zijn onderhevig aan copyright. Hierop wordt altijd gecontroleerd.